Profil: Preben Rejnhold Jørgensen


Preben Rejnhold Jørgensen tog farmaceutisk kandidateksamen i 1959 og kom i 1961 til Næstved Løve Apotek som provisor. I perioden 1969-1977 var han direktør for Dansk Farmaceut-forening, hvorefter han vendte tilbage til Løve Apoteket, nu som indehaver. Derved var han med i
en udvikling på Løve Apoteket, der samtidig er et interessant kapitel af dansk farmacihistorie, som handler om private apotekers leverance af sterile væsker til sygehusene.

Preben Rejnhold Jørgensen var fra 1955 discipel på Næstved Svane Apotek, som blev drevet af apoteker Christian Knudsen. En dag kom apoteker Hakon Christens fra Løve Apoteket på besøg og foreslog, at de to apoteker skulle gå sammen om at producere lægemidler til Næstved Centralsygehus. Knudsen ønskede ikke at være med, og derfor blev hele leverancen placeret på »Løven«, mens »Svanen« skulle forsyne en række mindre institutioner. Hermed var grundlaget skabt for en omfattende sygehus-produktion på Løve Apoteket. Hakon Christens bad i 1961 Preben Rejnhold Jørgensen om at påtage sig opbygningen af en egentlig sterilafdeling. Da Preben Rejnhold Jørgensen overtog Løve Apoteket 1. juni 1977, havde produktionen af lægemidler nået et omfang, hvor det begyndte at knibe med pladsen i den gamle apotekergård. Derfor spurgte han borgmester Svend Hansen, om byen kunne stille en egnet byggegrund til rådighed, så ville han opføre en fabrik for infusionsvæsker. Af tre muligheder valgte han en grund i Holsted Erhvervsområde. Væskefabrikken i Holsted blev indviet i august 1981 og havde i de følgende år op til 65 personer ansat. Da folketinget med apotekerloven af 1984 gennemførte en adskillelse af produktion og distribution af lægemidler, var det nødvendigt at afhænde fabrikken i Holsted omkring 1990 til DAK-Laboratoriet.

Preben Rejnhold Jørgensen har gennemført en omfattende renovering af apotekets ejendom. Han fratrådte som apoteker pr. 1. april 2006, men driver fortsat »Apotekergaarden« med dens mange aktiviteter, se »Apotekergaarden«/ Historie.

tilbage    top